ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

V živočišné výrobě se zabýváme produkcí mléka, která probíhá na dvou farmách v Návsí a Dolní Lutyni. Živočišná výroba je tedy zaměřena na chov skotu a výrobu krmných směsí pro vlastní výrobu. V živočišné výrobě v současné době je chováno 1 400 ks jalovic a 1 470 dojnic s roční výrobou přes 15,5 mil. litrů mléka. Řadíme se tedy mezi přední podniky v kraji i ČR

Zvířata jsou pod neustálým veterinárním dohledem, aby bylo umožněno zvířeti dosáhnout nejvyšší možné míry zdravotního stavu.Kontakty


Ing. Ondřej Göbel

602 731 589

NÁVSÍ

Erika Pilchová

728 847 485

Ing. Karel Liška

606 709 564

DOLNÍ LUTYNĚ

Kateřina Kočvářová

603 975 567

Fotogalerie