PROJEKT

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017645

      V rámci projektu byla provedena náhrada stávajících energeticky nevyhovujících strojů za nové stroje (moderní technologie), které se vyznačují vyšší přepravní / manipulační hmotností nebo objemem, vyšší efektivitou manipulace s přídavným zařízením (teleskopické rameno) a hospodárnějším motorem. 

      Původní stroje, které se vyznačují především vyšší měrnou spotřebou pohonných hmot ve srovnání s nově pořizovanými stroji, byly ekologicky zlikvidovány. 

      Realizací projektu bude dosaženo roční úspory energie - 165,9 MWh/rok (597 GJ/rok).