ROSTLINNÁ VÝROBA 

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

MECHANIZACE


Netis, a.s. 

Společnost Netis, s. r. o. byla založena v roce 1994, v roce 1999 proběhla transformace na společnost NETIS, a. s.

Předmětem podnikání společnosti je zemědělská výroba a obchodní činnost, přičemž v zemědělské výrobě, která představuje 90 % všech aktivit, se firma specializuje na produkci mléka. Společnost NETIS, a.s. od svého vzniku se soustřeďuje na efektivní produkci mléka, při dodržení všech požadavků na ochranu životního prostředí. Neopomenutelným faktem při chovu skotu je i welfare a zdraví chovaných zvířat. Důležitým faktorem je spokojenost a uspokojivé pracovní podmínky našich zaměstnanců. Důraz je kladen na produktivitu práce a dodržování hygienických předpisů, neboť společnost stojí na počátku potravního řetězce. Společnost zaměstnává 126 zaměstnanců.

Společnost patří mezi nejvýznamnější producenty mléka s roční produkci cca 15,2 mil. litrů a dlouhodobě se umisťuje do 5. místa mezi farmami nad 400 ks dojnic v České republice co se týče dojivosti. Tato je na úrovní cca 11.500 litrů na kus a rok (republikový průměr činí cca 8 tis. litrů).

Společnost je rozdělena mezi dvě farmy: farmu Návsí a farmu Dolní Lutyně.

Farma v Dolní Lutyni byla vybudována v polovině minulého století. Po celou dobu její existence byla využívána k zemědělským účelům (chov dojnic, jalovic, telat a prasat). Během let se stala součástí místního koloritu. Od roku 2002 je tato ve vlastnictví společnosti a probíhají zde rekonstrukce a novostavby budov pro zemědělské využití (viz. níže).

I farma nacházející se v sídle společnosti v Návsí má podobnou historii, jak zmiňovaná farma v Dolní Lutyni. Rekonstrukce a především modernizace areálu živočišné výroby v Návsí započaly již v roce 1999.


NETIS, a.s. 
Návsí 905

Návsí

739 92

 25838938

DIČ CZ25838938

Spisová značka B 2187 vedená u Krajského soudu v OstravěKontakt 

NETIS, a.s.

Návsí 905

739 92

IČ: 25838938

DIČ: CZ25838938

tel.: 558 357 324

Navštivte nás