Společnost Netis, a. s. provozuje 6 kamenných prodejen, v prodejnách zákazník nalezne široký sortiment zemědělského zboží a produktů souvisejících se zahrádkářskou a chovatelskou činností. Personál, který společnost zaměstnává, je řádně proškolen a vždy ochoten splnit zákazníkovi jeho přání. Pokud na prodejně nenaleznete zboží, o kterém si myslíte, že by mělo být v sortimentu, informujte příslušný personál a pokud to bude v jeho silách, vyjde vám vstříc.