Společnost Netis, a. s. provozuje 6 kamenných prodejen, v prodejnách zákazník nalezne široký sortiment zemědělského zboží a produktů souvisejících se zahrádkářskou a chovatelskou činností. Personál, který společnost zaměstnává, je řádně proškolen a vždy ochoten splnit zákazníkovi jeho přání. Pokud na prodejně nenaleznete zboží, o kterém si myslíte, že by mělo být v sortimentu, informujte příslušný personál a pokud to bude v jeho silách, vyjde vám vstříc.


CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017645

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka, NETIS

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025752

Popis projektu: Projekt "Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka, NETIS" je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace systému chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem se systémem nepřímého chlazení. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.