Víkendové setí kukuřice v Dolní Lutyni


Nová prodejna potravin OTEVŘENÁ !

Něco z historie naší prodejny:

     Bezmála 30-ti letá historie prodejny FABOSS se započala v roce 1991 a v roce 1993 ji začala provozovat naše dceřiná společnost Kozubová, a. s. Zajímavosti je, že provozovna na čp. 151 v Jablunkově byla zaregistrována dne 6. 4. 1993 a přesně po 27 letech, tj. 6. 4. 2020 spouštíme prodejnu na ulici Dukelská čp. 404, 739 91 Jablunkov 

     Celou dobu jsme se snažili být regionální prodejnou potravin. V posledních létech jsme podstatným způsobem rozšířili sortiment BIO potravin a postupně začínáme spolupracovat s místními producenty potravin (farma pod Filipkou Ivety a Rudolfa Chválových, sýrárna Hrčavský grunt Moniky a Petra Staňových...). Rádi bychom v tomto trendu pokračovali i nadále a rozšiřovali sortiment k Vaší spokojenosti 

     Bude velice těžké přenést ducha prodejny umístěné v historických prostorech do zmodernizované budovy, ale budeme se snažit co nejvíce to půjde 

     Největší doménou naší prodejny je stálé usměvavý a ochotný personál a věříme, že díky nim to dokážeme!!  


Nový krmný vůz pro jalovice a dojnice v Dolní Lutyni

30. března 2020


Připravujeme novou prodejnu potravin v Jablunkově

24. března 2020

Doba je sice složitá, ale i přesto pro Vás připravujeme novou prodejnu potravin v Jablunkově, kterou budeme stěhovat z budovy budoucího muzea na náměstí. Po strastiplné cestě k nám dnes dorazily nové chladničky, chladící pult, mražák i regály

Od zítřka se montuje a skládá a v nejbližší době nás čeká stěhování

Sklady už se pomalu plní a už se nemůžeme dočkat až přivítáme prvního zákazníka 


Chceme se chovat zodpovědně k regionu

21. března 2020

     Obracíme se na firmy, obce, fyzické osoby, které cítí zodpovědnost k jablunkovskému regionu, aby se připojily k projektu dodávek respirátorů a dezinfekčních prostředků pro organizace pracující v terénu z oblasti neziskového sektoru. Tyto služby chtějí fungovat i v této těžké době, chtějí snížit riziko nákazy svých pracovníků a potažmo i rizika případného šíření choroby po regionu a je pro ně skoro nemožné se k těmto materiálům dostat a to jak z hlediska finančního, tak i z hlediska fyzického nedostatku tohoto zboží.

     Uvědomujeme si, že pro mnoho z nás přijde těžká doba a to, co se v současné době kolem nás děje určitě zanechá i těžký šrám na zaměstnanosti a celkové ekonomické situaci mnoha obyvatel i firem. Ale věřím, že se najde alespoň pár zodpovědných firem, kteří přispějí svým dílem na pomoci těch, kteří jsou přímo závislí na pomoci státu nebo soukromého sektoru.

     Věřím, že společnými silami a úsilím se nám podaří toto nelehké období překonat a nakonec zjistíme, že to, co se teď kolem nás děje není náhoda a dovede nás to k tomu, abychom opět začali s vzájemným respektem a úctou!

Carero, s. r. o. Robert Cienciala

NETIS, a. s. Robert Cieślar

Nestandardní doba si žádá nestandardní řešení! 


Jablunkovská prodejna se konečně dočkala rekonstrukce

28. února 2020

Mnozí z Vás si už určitě všimli, že od letošního roku máme nově zrekonstruovanou prodejnu v Jablunkově. 

Těšíme se na Vás 

Pondělí - Pátek 7.00 - 17.00

Sobota7.00 - 12.00


Zhodnocení sezóny 2020

9. prosince 2019

Pomalu se nám zima za okny ukazuje a je na čase zhodnotit letošní sezónu.

V letošním roce jsme se potýkali s nedostatkem vody, hlavně na straně v Návsí, což se negativně projevilo ve výnosech objemných krmiv (senáž a kukuřičná siláž).

Dalším problémem, který se snažíme řešit ve spolupráci s místními mysliveckými spolky, jsou škody způsobené zvěří, které v letošním roce byly extrémní i s ohledem na nízké výnosy kukuřice. Výnosy siláže činily 26 t z ha v Návsí a 42 t z ha v Dolní Lutyni, v porovnání s minulými roky je toto velmi podprůměrný výsledek a dodržení výroby 13.500 tun hmoty bylo pouze na úkor snížení hektarů na sklizeň suché kukuřice. Co se týče celkové výroby senáži, tak v Návsí se vyrobilo 5.300 tun (oproti průměru v posledních letech cca 8.000 t), což je obrovský pokles. Naopak v Dolní Lutyni se sklidilo 7.200 tun, což nám výpadek na straně v Návsí nahradilo.

Výroba obilovin, pšenice a triticale, činila celkem 3.300 tun, při průměrných výnosech, Návsí - pšenice 6,2 t/ha, triticale 6,6 t/ha a v Dolní Lutyni - pšenice 8 t/ha a triticale 8,2 t/ha. Dále pěstujeme ječmen na výměře cca 26 ha a výnos činil 8,63 t/ha, oves pouze jako okrajová plodina na 7 ha s výnosem 4 t/ha. Výnosy mohu hodnotit jako mírně nadprůměrné.

Nedílnou součástí našeho osevního postupu je kukuřice na vlhké zrno, které jsme vyrobili 1.150 t při průměrném výnosu 14,1 t/ha. Kukuřice na suché zrno jsme sklidili 400 t při výnosu 8,2 t/ha.

Celkově lze rostlinnou výrobu zhodnotit v tomto roce se smíšenými pocity. Na jednu stranu velice pozitivně co se týče obilovin, kukuřic na zrno a cukrové řepy, ale na druhou stranu s velkými problémy u výroby objemných krmiv, což bylo z velké míry způsobeno nedostatkem srážek.

Hlavní činnosti produkce naší společnosti je výroba mléka a za prvních 10 měsíců máme vyrobeno 14,3 mil. l mléka při průměrné dodávce 32,2 l/ks/den. Tento výsledek je srovnatelný s rokem 2017 kdy jsme poprvé v historii firmy překročili hranici výroby mléka na úrovní 17 mil. l. Naše stádo čítá průměrně 1473 ks dojnic a 1468 ks mladého dobytka.

Věřím, že se nám podaří i v letošním roce překonat hranici 17 mil. l mléka při průměrné dodávce 32 l na kus a den.

ing. Robert Cieślar
ředitel společnosti