Významný nadpis


MECHANIZACE

Mechanizace rostlinné výroby

Formou vnitropodnikové služby zajišťuje mechanické práce pro sekci rostlinné výroby. Mechanizace se podílí i při realizaci investičních akcí společnosti, především se jedná o výrobu a montáž technologií (posklizňové linky atd.). Mezi každodenní činnost lze zařadit provádění nutných oprav stojů.

Mechanizace umožňuje soběstačnost společnosti při zajišťování chodu sekce rostlinné i živočišné výroby. Kontakty


NÁVSÍ

DOLNÍ LUTYNĚ

Ing. Jan Klus

602 768 858

Ing. Pavel Czyž

725 475 236

FotogalerieCZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017645

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka, NETIS

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025752

Popis projektu: Projekt "Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka, NETIS" je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace systému chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem se systémem nepřímého chlazení. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.