Významný nadpis


ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

V živočišné výrobě se zabýváme produkcí mléka, která probíhá na dvou farmách v Návsí a Dolní Lutyni. Živočišná výroba je tedy zaměřena na chov skotu a výrobu krmných směsí pro vlastní výrobu. V živočišné výrobě v současné době je chováno 1 400 ks jalovic a 1 470 dojnic s roční výrobou přes 15,5 mil. litrů mléka. Řadíme se tedy mezi přední podniky v kraji i ČR

Zvířata jsou pod neustálým veterinárním dohledem, aby bylo umožněno zvířeti dosáhnout nejvyšší možné míry zdravotního stavu.Kontakty


Ing. Tomasz Göbel

777 089 917

Ing. Karel Liška

606 709 564

Fotogalerie CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017645

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka, NETIS

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025752

Popis projektu: Projekt "Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka, NETIS" je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace systému chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem se systémem nepřímého chlazení. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.