Reklamační řád


Výzva k šetření s pitnou vodou

Vzhledem k dlouhodobému suchu a vysokým teplotám vyzýváme všechny odběratelé pitné vody z vodovodu Banat k maximálnímu šetření pitnou vodou. Průměrná denní spotřeba pitné vody se pohybuje okolo 210 m3, v posledních dnech je denní spotřeba 250 m3, pokud se spotřeba nesníží, budeme nuceni regulovat průtok pitné vody. Zakazuje se mytí aut, napouštění bazénů a zalévání zahrad z obecního vodovodu. Vodu do bazénu si můžete objednat na internetových stránkách www.smvak.cz, Služby, Vodárenské služby, Dodávka vody do bazénu.
Netis a.s.

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017645

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka, NETIS

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025752

Popis projektu: Projekt "Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka, NETIS" je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace systému chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem se systémem nepřímého chlazení. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.