Ředitel společnosti: 

Ing. Robert Cieślar

724 586 550

r.cieslar@netisas.cz

Závod Návsí

Vedoucí závodu:

Ing. Jan Klus

602 768 858

j.klus@netisas.cz

Mechanizátor:Vedoucí zemědělské výroby v Návsí:

Ing. Ondřej Szymeczek

735 532 749

o.sz@email.cz

Ing. Tomasz Göbel

777 089 917

t.gobel@netisas.cz

Hlavní zootechnik:

Ing. Liška Karel

606 709 564

k.liska@netisas.cz

Agronom: 

Ing. Lukáš Slowiaczek

720 194 830

l.slowiaczek@netisas.cz

Závod Dolní Lutyně

Vedoucí závodu Dolní Lutyně:

Ing. Stanislav Buba

606 146 565

s.buba@netisas.cz

Zootechnik: 

Vojtěch Klus

732 723 554

v.klus@netisas.cz

Mechanizátor:

Ing. Kamil Brózda 

739 324 538

kamil.brozda@gmail.com

Agronom:

Ing. Dominik Szlaur 

720 547 579

d.szlaur@netisas.cz

Obchodní úsek

Vedoucí obchodního úseku:

Ing. Dana Cieślarová

721 747 954

d.cieslarova@netisas.cz

Obchodní manager: 

Nataša Kubištová

777 753 656

n.kubistova@netisas.cz 

Ekonomický úsek

Vedoucí ekonomického úseku:

Ing. Jan Janiczek

602 731 584

j.janiczek@netisas.cz

Ekonom:

Ing. Sylvie Göblová

721 303 227


Mzdová účetní:

Pavla Marszalková

728 843 180

p.marszalkova@netisas.cz

Účetní:

Bc. Lucie Vaclavková

720 066 488

netis@seznam.cz 

Regina Hrubá

732 356 466

netis@seznam.cz

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017645

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka, NETIS

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025752

Popis projektu: Projekt "Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka, NETIS" je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace systému chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem se systémem nepřímého chlazení. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.