ROSTLINNÁ VÝROBA

Společnost hospodaří 2 300 ha zemědělské půdy, která je tvořena 1 800 ha orné půdy. Na zbytku výměry se obdělávají trvalé travní porosty. Hlavním zaměřením rostlinné výroby je produkce krmivové základny pro živočišnou výrobu a jejím výsledkem je výroba krmných obilovin, pícnin a silážní kukuřice. Jedinou technickou plodinou je cukrovarská řepa. Při výrobě krmných obilovin se zaměřujeme především na pšenici ozimou, ječmen a triticale.

Pro uskladnění zrnin má společnost Netis, a.s. k dispozici věžové a halové sklady. Čištění a sušení obilí provádí na vlastním zařízení. Polní práce zabezpečujeme vlastní moderní zemědělskou technikou (fekální cisterna ANNABURGER (15 m3), fekální vozy, rozmetadla statkových hnojiv RMA-8, ANNABURGER, teleskopický manipulátor JCB, traktory).


Kontakty 


Návsí

Ing. Věra Kajfoszová

602 265 690

Ing. Lukáš Slowiaczek

720 194 830

Dolní Lutyně

Ing. Dominik Szlaur

720 547 579

Fotogalerie