Živočišná výroba

V živočišné výrobě se zabýváme produkcí mléka, která probíhá na dvou farmách v Návsí a Dolní Lutyni. Živočišná výroba je tedy zaměřena na chov skotu a výrobu krmných směsí pro vlastní výrobu. V současné době tvoří stádo na farmě v Návsí a na farmě v Dolní Lutyni přes 1400 ks holštýnského skotu s průměrnou roční produkcí mléka kolem 30 000 l. Řadíme se tedy mezi přední podniky v kraji i ČR. Mléko je rozváženo do Mlékárny Kunín. Mléko je také možno zakoupit tzv. prodejem mléka ze dvora, minimální odběr je stanoven na 20 l mléka.

Zvířata jsou pod neustálým veterinárním dohledem, aby bylo umožněno zvířeti dosáhnout nejvyšší možné míry zdravotního stavu.