Rostlinná výroba

Společnost hospodaří 1 975 ha zemědělské půdy, která je tvořena 1 212 ha orné půdy. Na zbytku výměry se obdělávají trvalé travní porosty. Hlavním zaměřením rostlinné výroby je produkce krmivové základny pro živočišnou výrobu a jejím výsledkem je výroba krmných obilovin, pícnin a silážní kukuřice. Jedinou technickou plodinou je cukrovarská řepa. Při výrobě krmných obilovin se zaměřujeme především na pšenice ozimá a tritikale.

Pro uskladnění zrnin má společnost Netis, a.s. k dispozici věžové a halové sklady. Čištění a sušení obilí provádí na vlastním zařízení. Polní práce zabezpečujeme vlastní moderní zemědělskou technikou (fekální cisterna ANNABURGER (15 m3), fekální vozy, rozmetadla statkových hnojiv RMA-8, ANNABURGER, teleskopický manipulátor JCB, traktory).