ROSTLINNÁ VÝROBA

Společnost hospodaří 2 300 ha zemědělské půdy, která je tvořena 1 800 ha orné půdy. Na zbytku výměry se obdělávají trvalé travní porosty. Hlavním zaměřením rostlinné výroby je produkce krmivové základny pro živočišnou výrobu a jejím výsledkem je výroba krmných obilovin, pícnin a silážní kukuřice. Jedinou technickou plodinou je cukrovarská řepa. Při výrobě krmných obilovin se zaměřujeme především na pšenici ozimou, ječmen a triticale.

Pro uskladnění zrnin má společnost Netis, a.s. k dispozici věžové a halové sklady. Čištění a sušení obilí provádí na vlastním zařízení. Polní práce zabezpečujeme vlastní moderní zemědělskou technikou (fekální cisterna ANNABURGER (15 m3), fekální vozy, rozmetadla statkových hnojiv RMA-8, ANNABURGER, teleskopický manipulátor JCB, traktory).


Kontakty 


Návsí

Ing. Věra Kajfoszová

602 265 690

Ing. Lukáš Slowiaczek

720 194 830

Dolní Lutyně

Ing. Dominik Szlaur

720 547 579Kontakt

NETIS, a.s.

Návsí 905

739 92

IČ: 25838938

DIČ: CZ25838938

tel.: 558 357 324

Navštivte nás