O nás

Společnost Netis, a.s. byla založena na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Netis, s.r.o. o přeměně této společnosti na akciovou společnost Netis, a.s. Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské smlouvy a rozhodnutí zakladatelů ze dne 22.4. 1999. Do obchodního rejstříku u Okresního soudu v Ostravě byla zapsána 30.6. 1999 ve vložce 2187, oddíle B. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.

Předmětem podnikání společnosti je zemědělská výroba a obchodní činnost, přičemž v zemědělské výrobě, která představuje 90% všech aktivit, se firma specializuje na produkci mléka. Společnost NETIS, a.s. od svého vzniku se soustřeďuje na efektivní produkci mléka, při dodržení všech požadavků na ochranu životního prostředí. Neopomenutelným faktem při chovu skotu je i welfare a zdraví chovaných zvířat. Důležitým faktorem je spokojenost a uspokojivé pracovní podmínky našich zaměstnanců. Důraz je kladen na produktivitu práce a dodržování hygienických předpisů, neboť společnost stojí na počátku potravního řetězce. Vstupní surovina mléko ovlivňuje následně kvalitu výrobků zpracovávaných z mléka na našem trhu.

Společnost je rozdělena mezi dvě farmy: farmu Návsí a farmu Dolní Lutyně. Farma v Dolní Lutyni byla vybudována v polovině minulého století. Po celou dobu její existence byla využívána k zemědělským účelům (chov dojnic, jalovic, telat a prasat). Během let se stala součástí místního koloritu. I farma nacházející se v sídle společnosti v Návsí má podobnou historii, jak zmiňovaná farma v Dolní Lutyni. Rekonstrukce a především modernizace areálu živočišné výroby v Návsí započaly již v roce 1999. Na farmě v Dolní Lutyni započala rekonstrukce ihned po odkoupení objektu.