Mechanizace

Mechanizace rostlinné výroby

Formou vnitropodnikové služby zajišťuje mechanické práce pro sekci rostlinné výroby. Mechanizace se podílí i při realizaci investičních akcí společnosti, především se jedná o výrobu a montáž technologií (posklizňové linky atd.). Mezi každodenní činnost lze zařadit provádění nutných oprav stojů.

Mechanizace umožňuje soběstačnost společnosti při zajišťování chodu sekce rostlinné i živočišné výroby. Společnost poskytuje svoje služby i veřejnosti. Přehled poskytovaných služeb je zobrazen níže. Kontaktními osobami jsou:

 

Farma Návsí

Ing. Jan Klus
Mobil: +420 602 768 858
e-mail: j.klus@netisas.cz

 

Farma Dolní Lutyně

Ing. Paweł Czyž
Mobil: +420 725 475 236
e-mail: p.czyz@netisas.cz

 

DOPRAVA

 • Nákladní auto – souprava
 • Nákladní auto – solo
 • Avia – dobytčák

 

TRAKTORY:

 1. doprava vlek do 10 t
 2. doprava vlek nad 10 t (annaburger, romill, jumbo, faro)
 • Svoz slámy, sena - balíky
 • Svoz sena – sběrací vůz
 • Svoz senáže
 • Svoz siláže (kukuřice)
 • Rozmetání hnoje,aplikace kejdy

 

POLNÍ MECHANIZOVANÉ PRÁCE

OŠETŘOVÁNÍ POROSTU

 • Postřikovač (dávka do 300 l/ha)
 • Postřikovač (dávka nad 300 l/ha)
 • Rozmetání umělých hnojiv do 2q
 • Rozmetání umělých hnojiv do 3q
 • Rozmetání - vápno, síran (do 5q) –Amazone
 • Luční válce plné (velké)
 • Smyk luční
 • Brány nožové

 

PODMÍTKA A ORBA

 • Podmítka diskový-radličkový podmítač (strniště)
 • Diskování po TTP
 • Zadiskování hnoje na strništi
 • Zadiskování hnoje na TTP
 • Orba seťová po podmítce (do 20cm)
 • Orba seťová bez podmítky (do 20cm)
 • Orba hluboká – zimní (nad 20cm)
 • Podrývání

 

PŘÍPRAVA PŮDY

 • Rotační brány
 • Kompaktor
 • Smyk
 • Brány
 • Smykobrány
 • Válce Kambridge

 

SETÍ

 • Secí kombinace – Pronto 6m
 • Secí kombinace – Pronto 6m – do hrubé brázdy
 • Horsch 3m, Kuhn 4,5m
 • Setí kukuřice bez přihnojování
 • Setí kukuřice s přihnojováním

 

ZPRACOVÁNÍ PÍCE

POKOS

 • Pokos žací lišta bez kondic.
 • Pokos - Mačkač E-303
 • Pokos žací lišta s kondic.
 • Mulčování (záběr nad 3m)
 • Mulčování (záběr do 3m)

OBRACENÍ A SHRNOVÁNÍ

 • Obracení - rozhazování zelené
 • Obracení – seno
 • Shrnování (2 rotory)
 • Shrnování velký (4 rotory)

 

SKLIZEŇ

 • Senáž – řezačka nad 12 t/ha
 • Senáž - nízký výnos, řezaní slámy
 • Kukuřice – řezačka
 • Přejezd – řezačka
 • Výmlat obilí
 • Výmlat kukuřice
 • Řezání slámy
 • Přejezd

 

LISOVÁNÍ

 • Lisování – sláma, seno (včetně motouzu)
 • Lisování slámy

 

VAKOVÁNI

 • Vakování mláto
 • Vakování siláž kukuřice, řízky
 • Vakování senáž
 • Mačkání + vakování vlhkého zrna

 

TĚŽKÁ MECHANIZACE

 • BOBCAT, HON
 • MANITOU řada 6,7
 • MANITOU- 8, JCB
 • Buldozer, ŠT 180
 • HYUNDAY
 • Vysokozdvižný vozík

 

FEKÁLNÍ NÁVĚSY

 • Načerpání, vyčerpání - výměna do 10m3
 • Načerpání, vyčerpání - výměna do 15-18m3

 

PLUŽENÍ

 • Traktory do 100 KS
 • Traktory nad 100 KS
 • CASE + šíp. Radlice, JCB