Zhodnocení sezóny 2020

9. prosince 2019

Pomalu se nám zima za okny ukazuje a je na čase zhodnotit letošní sezónu.

V letošním roce jsme se potýkali s nedostatkem vody, hlavně na straně v Návsí, což se negativně projevilo ve výnosech objemných krmiv (senáž a kukuřičná siláž).

Dalším problémem, který se snažíme řešit ve spolupráci s místními mysliveckými spolky, jsou škody způsobené zvěří, které v letošním roce byly extrémní i s ohledem na nízké výnosy kukuřice. Výnosy siláže činily 26 t z ha v Návsí a 42 t z ha v Dolní Lutyni, v porovnání s minulými roky je toto velmi podprůměrný výsledek a dodržení výroby 13.500 tun hmoty bylo pouze na úkor snížení hektarů na sklizeň suché kukuřice. Co se týče celkové výroby senáži, tak v Návsí se vyrobilo 5.300 tun (oproti průměru v posledních letech cca 8.000 t), což je obrovský pokles. Naopak v Dolní Lutyni se sklidilo 7.200 tun, což nám výpadek na straně v Návsí nahradilo.

Výroba obilovin, pšenice a triticale, činila celkem 3.300 tun, při průměrných výnosech, Návsí - pšenice 6,2 t/ha, triticale 6,6 t/ha a v Dolní Lutyni - pšenice 8 t/ha a triticale 8,2 t/ha. Dále pěstujeme ječmen na výměře cca 26 ha a výnos činil 8,63 t/ha, oves pouze jako okrajová plodina na 7 ha s výnosem 4 t/ha. Výnosy mohu hodnotit jako mírně nadprůměrné.

Nedílnou součástí našeho osevního postupu je kukuřice na vlhké zrno, které jsme vyrobili 1.150 t při průměrném výnosu 14,1 t/ha. Kukuřice na suché zrno jsme sklidili 400 t při výnosu 8,2 t/ha.

Celkově lze rostlinnou výrobu zhodnotit v tomto roce se smíšenými pocity. Na jednu stranu velice pozitivně co se týče obilovin, kukuřic na zrno a cukrové řepy, ale na druhou stranu s velkými problémy u výroby objemných krmiv, což bylo z velké míry způsobeno nedostatkem srážek.

Hlavní činnosti produkce naší společnosti je výroba mléka a za prvních 10 měsíců máme vyrobeno 14,3 mil. l mléka při průměrné dodávce 32,2 l/ks/den. Tento výsledek je srovnatelný s rokem 2017 kdy jsme poprvé v historii firmy překročili hranici výroby mléka na úrovní 17 mil. l. Naše stádo čítá průměrně 1473 ks dojnic a 1468 ks mladého dobytka.

Věřím, že se nám podaří i v letošním roce překonat hranici 17 mil. l mléka při průměrné dodávce 32 l na kus a den.

ing. Robert Cieślar
ředitel společnosti